Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet

We kunnen als samenleving niet meer zonder elektriciteit. Een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet is van groot belang om in onze energievraag te voorzien. Nederland staat daarnaast voor de ongekend grote uitdaging om de energievoorziening te verduurzamen en zo het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Een van de wijzen waarop wij de energievoorziening willen verduurzamen is door meer gebruik te maken van windenergie. Er worden daarom meerdere windparken op zee aangelegd, waaronder de windparken Hollandse kust (noord) en (west Alpha).
 

Project
Hollandse Kust Noord en West Alpha Landkabel Civiel & HDD

Aannemer
Combinatie NRG

Opdrachtgever
TenneT

Looptijd
2020 - 2022

Scope

De windparken Hollandse kust (noord) en (west Alpha) hebben beiden een vermogen van 700 MW, wat voldoende is voor de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens.

TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland. In 2014 heeft TenneT dan ook van de Minister van Economische Zaken en Klimaat de opdracht gekregen om een elektriciteitsnet op zee aan te leggen. Met dit nieuwe elektriciteitsnet kunnen de windparken op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land. Dit elektriciteitsnet wordt  ook wel het Net op Zee genoemd. 

Als onderdeel van Net op Zee Hollandse Kust noord moeten landkabels aangelegd worden binnen het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) Landkabel Civiel & HDD (HKNwA landkabel). Het tracé van de kabel is ongeveer 10 kilometer lang. Het tracé loopt vanaf het strand van de gemeente Heemskerk, via het toekomstige transformatorstation op het industrieterrein tussen de Tussenwijkweg en Tata Steel naar het bestaande transformatorstation bij de A9. Voor het aanbrengen van de boringen wordt gebruik gemaakt van de techniek van het horizontaal gestuurd boren. De kabels komen volledig ondergronds te liggen (tot wel 40 meter diep). Via de horizontaal gestuurde boringen worden mantelbuizen aangebracht waar de kabels doorheen getrokken kunnen worden. De boringen zijn tot 1200 meter lang. Deze werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2020 en dienen eind 2022 afgerond te zijn.
 

Voor het aanbrengen van de boringen wordt gebruik gemaakt van de techniek van het horizontaal gestuurd boren

Aannemerscombinatie NRG

Wij voeren de werkzaamheden op het project uit voor de combinatie NRG. NRG is een combinatie (v.o.f.) die in 2015 is gevormd tussen de bedrijven Van Vulpen, Denys en Alsema. NRG is gespecialiseerd in het aanbrengen van kabels en leidingen in zowel onshore als offshore.

 

Werkzaamheden ARA

In december 2019 heeft de combinatie NRG aan ons de opdracht gegeven voor het verzorgen van het omgevingsmanagement tijdens de tender voor het project HKNwA Landkabel. Wij stelden voor NRG het strategisch omgevingsmanagement proces (SOM) op, voerde de omgevingsscan uit en stelden een plan op om de omgeving optimaal te ontzorgen. 

In april 2020 werd het project door TenneT gegund aan de combinatie NRG. Vanaf dit moment tot en met mei 2022 zullen wij namens NRG het omgevingsmanagement verzorgen. Wij leveren de omgevingsmanager, vergunningenmanager, communicatieadviseur en ecoloog.
 

Prestaties tot nu toe (augustus 2020)

Het omgevingsmanagementproces (initieel PMP) en omgevingsplan met projectspecifieke maatregelen is in de tender door TenneT beoordeeld met de maximale score (10/10). Sinds juli 2020 zijn wij veel te vinden in de omgeving Wijk aan Zee en Beverwijk om met de omgeving in gesprek te gaan over de voorgenomen werkzaamheden. Samen met TenneT maken wij ons sterk voor een goed geïnformeerde omgeving, zoeken wij naar de verbinding en zien wij uit naar een geslaagd project. 

  • Omgeving
  • 10 km kabeltracĂ©
  • Horizontaal gestuurd boren

Meer weten over onze werkgebieden?

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Omgeving, Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op