Werkgebieden

Ecologie

Door de jaren heen heeft ecologie een steeds prominentere plaats ingenomen als omgevingsparameter en daarmee ook een steeds prominentere plaats in verschillende bedrijfssectoren binnen Nederland. Europese richtlijnen, de vertaling hiervan op nationaal niveau, en de hoge ruimtedruk in Nederland hebben ertoe geleid dat natuurbehoud en -ontwikkeling belangrijke pijlers binnen de samenleving zijn geworden. De waarde die natuur ons biedt, moet beschermd worden om een duurzame samenleving te kunnen garanderen voor toekomstige generaties.

De spelregels voor natuur zijn vastgelegd in verschillende wetten en beleidsvormen waardoor het vaak niet zonder meer duidelijk is waar u voor uw initiatief aan moet voldoen en welke kansen er zijn om natuur een plaats te geven in uw initiatief. Ons Team Ecologie helpt u graag uw weg te vinden in deze complexe materie, om uw initiatief zodanig te realiseren dat de schade aan natuur minimaal is en eventuele kansen voor natuur inzichtelijk en waar mogelijk benut zijn.

Wilt u weten welke natuurwaarden aanwezig zijn in en rond uw initiatief? Wilt u weten welke kansen er mogelijk zijn voor inpassingen die de natuur baten of om juist verstoring van beschermde natuurwaarden te voorkomen tijdens uw initiatief? Neem dan een kijkje bij ons product toetsingen, onderbouwingen en plannen.

Is het voor u belangrijk te weten welke maatregelen u moet treffen om natuurwaarden in de omgeving van uw initiatief te beschermen om te voldoende aan vigerende wet- en regelgeving? Of wilt u kunnen aantonen naar handhavers en belanghebbenden hoe u schade en verstoring van natuur voorkomt? Kijkt u dan bij ons product ecologisch werkprotocol.

Mogelijk heeft u tijdens uw initiatief behoefte aan controle op het correct uitvoeren van beschermende maatregelen voor natuur. Of wilt u juist weten of er risico’s zijn op soortenvestiging tijdens uw werkzaamheden en aanpak voor natuur. Ons Team Ecologie staat voor u klaar om u hierin te ontzorgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons product inspectie & audit.

Ecologisch deskundige

Is tijdens uw initiatief toezicht nodig op de werkzaamheden of heeft u een ecologisch deskundige nodig om u te assisteren bij het verplaatsen van beschermde natuurwaarden? Heeft u een gedragscode, vergunning of ontheffing die voorwaarden stelt aan de begeleiding door een ecologisch deskundige? Kijk dan wat wij voor u kunnen beteken bij ons product begeleiding tijdens uitvoering.

Zoekt u een betrouwbare partner om voor u het gehele ecologiemanagement op gebied van natuur of delen hiervan voor uw initiatief te verzorgen? Wij staan garant voor een strategische en transparante aanpak van het ecologiemanagement. Onze aanpak zorgt ervoor dat u een heldere kijk heeft op de beschermde natuurwaarden rond uw initiatief, de beschermingsmaatregelen die getroffen moeten worden en de risico’s en kansen die spelen op gebied van natuur. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ons product ecologiemanagement.

Mocht u specifieke vragen hebben over natuur, dan staat ons Team Ecologie voor u klaar om te komen tot innovatieve en passende oplossingen voor uw vraagstukken. Bij ons product advies ecologie vindt u hier meer informatie over.

 

Vragen? Meer weten over Ecologie?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Ecologie en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? 

Jan is onze expert op het gebied van ecologie, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Jan Janse