Werkgebieden

Milieu & Duurzaamheid

De oorsprong van ARA Adviesburo ligt in het milieumanagement, advisering en milieukundige begeleiding. Sinds onze oorsprong bedenken wij voor onze opdrachtgevers duurzame en toekomstbestendige oplossingen hoe om moet worden gegaan met verontreinigingen, afval- en reststromen. Om te zorgen dat de omgeving duurzaam en toekomstgericht wordt ingericht, is een grote cultuurverandering nodig in ons denken en doen.

We moeten naar een economie waarin spaarzaam wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en natuurlijke hulpbronnen. Een samenleving waarin we de impact van ons handelen op onze omgeving kennen en zorgen dat negatieve gevolgen van ons handelen beperkt worden of zelfs teruggedraaid worden.

Ons Team Milieu & Duurzaamheid bestaat uit enthousiaste en bevlogen adviseurs die met passie werken aan een duurzaam en toekomstbestendige omgeving rond uw initiatief.

Onze betekenis voor u

De overheid heeft instrumenten, zoals de Omgevingswijzer en het Ambitieweb, in het leven geroepen om organisaties te helpen bij het versnellen van de noodzakelijke cultuurverandering waarbij hun impact op de omgeving verbeterd. Wilt u inzicht in de mogelijkheden die u binnen uw organisatie of initiatief heeft om duurzamer en toekomstbestendiger te werken? Heeft u hulp nodig bij het ontwikkelen van uw duurzaamheidsdoelen en wilt u uw prestaties beter monitoren? Kijkt u dan bij ons product Omgevingswijzer & Ambitieweb.

Wilt u inzicht in de kwaliteit van de bodem of het water rond uw initiatief, of wilt u hulp om bodem- en waterverontreinigingen te voorkomen, te beperken of te verwijderen? Heeft u advies nodig bij het optimaliseren of reorganiseren van uw werkzaamheden en processen om de impact op water- en bodemkwaliteit te verminderen? Neem dan een kijkje bij ons product Bodem & Water.

Mocht u specifieke vragen hebben over milieu & duurzaamheid, dan staat ons Team Milieu & Duurzaamheid voor u klaar om te komen tot innovatieve en passende oplossingen voor uw vraagstukken. Bij ons product advies milieu & duurzaamheid vindt u hier meer informatie over.

Vragen? Meer weten over Milieu & Duurzaamheid?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Milieu & Duurzaamheid en wat wij daarin voor u kunnen betekenen?

Richard is onze expert op het gebied van milieu & duurzaamheid, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Richard den Haan