Vergunningenmanagement
Vergunningen & Ruimtelijke Ordening

Vergunningenmanagement

In het vergunningenmanagement managen wij voor u het gehele proces van voorbereiding van de vergunningaanvraag tot en met vergunningverlening. In overleg met u kunnen wij het volledige management of delen hiervan voor u uit handen nemen. Wij nemen indien gewenst deel aan het team op locatie of werken vanaf onze eigen locatie aan uw initiatief.

In de voorbereidingsfase maken wij voor u inzichtelijk welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Wij gaan in gesprek met het bevoegd gezag om de indieningsvereisten te bespreken. In overleg met u zorgen wij dat de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd. Denk hierbij onder meer aan akoestisch, archeologisch, ecologisch en milieuhygiënisch onderzoek.
Daaropvolgend zorgen wij ervoor dat de vergunningen op juiste wijze worden aangevraagd. Gedurende de behandeltermijn onderhouden wij contact met het bevoegd gezag om de vergunningprocedure te versoepelen en waar mogelijk te versnellen.

Na ontvangst van de vergunningen leiden wij voor u de hieruit volgende eisen af en maken u attent op de voorschriften, zodat deze nageleefd kunnen worden tijdens de realisatie- en gebruiksfase van uw initiatief. Zo managen wij voor u uw vergunningen en leggen wij samen met u de wettelijke basis voor een duurzame en toekomstbestendige uitvoering van uw initiatief.

Meer weten over Vergunningen & Ruimtelijke Ordening?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? 

Matthis is onze expert op het gebied van vergunningen & ruimtelijke ordening, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Matthis Cornelissen