Werkgebieden

Vergunningen & Ruimtelijke Ordening

Elk initiatief krijgt te maken met het vigerende beleid en de wet- en regelgeving. Het moet dan ook inzichtelijk worden welke procedures u op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening moet doorlopen om uw initiatief op tijd te kunnen legaliseren. Het speelveld van vergunningen en ruimtelijke ordening bestaat uit een veelvoud aan wetten, regelingen, beleidsnota’s en voorschriften. Denk alleen al aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet op nationaal niveau en straks de nieuwe Omgevingswet. Ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening helpt u graag uw weg te vinden in deze complexe materie, zodat uw initiatief succesvol kan worden gerealiseerd.

Wilt u exact weten welke vergunningen en toestemmingen u moet verkrijgen en welke meldingen u moet uitvoeren voor uw initiatief? Neem dan een kijkje bij ons product vergunningenscan.

Heeft u behoefte aan een partij die voor u alle aanvragen voorbereid en controleert, zodat de aanvragen van toestemmingen, meldingen en vergunningen voor uw initiatief tijdig en volledig ingediend kunnen worden? Kijkt u dan bij ons product aanvraag.

Strategische aanpak

Zoekt u een betrouwbare partner om voor u het gehele vergunningenmanagement of delen hiervan voor uw initiatief te verzorgen? Wij staan garant voor een strategische aanpak van het gehele vergunningenmanagement en zorgen ervoor dat uw initiatief van planontwikkeling tot gebruik voldoet aan het vigerende beleid en de wet- en regelgeving.Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ons product vergunningenmanagement.

Indien gewenst verzorgen wij de toetsingen, onderbouwingen en plannen als onderdeel van uw aanvragen en noodzakelijke meldingen. Ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening kan u van allerlei toetsingen, onderbouwingen en plannen voorzien, van ruimtelijke onderbouwingen tot structuurvisies en bestemmingsplannen. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons product toetsingen, onderbouwingen en plannen.

Mocht u specifieke vragen hebben over vergunningen of ruimtelijke ordening, dan staat ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening voor u klaar om te komen tot innovatieve en passende oplossingen. Bij ons product advies vergunningen & ruimtelijke ordening vindt u hier meer informatie over.

Meer weten over Vergunningen & Ruimtelijke Ordening?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? 

Matthis is onze expert op het gebied van vergunningen & ruimtelijke ordening, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Matthis Cornelissen