Werken in watergangen

Wat komt er qua ecologie kijken bij werken in watergangen?

Lees meer over werken in watergangen
N307 Roggebot - Kampen

Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Lees meer over dit project
Versterking Markermeerdijken

Voor een veilige toekomst

Lees meer over dit project
Oesterdam

Aanvullen stortsteen

Lees meer over dit project

ARA Adviesburo

ARA Adviesburo is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van omgeving, ecologie, vergunningen & ruimtelijke ordening en milieu & duurzaamheid. Wij staan voor u klaar met een duidelijk advies en begeleiding op maat voor uw omgevingsvraagstukken. Onze kracht ligt in jarenlang opgebouwde kennis in zowel grootschalige als kleinschalige publieke en private initiatieven. Deze kennis en ervaring zetten wij in voor opdrachtgevers uit allerlei marktsectoren, van aannemers en projectontwikkelaars tot overheidsinstanties. ARA Adviesburo heeft voor elk werkgebied een gespecialiseerd team met ervaren en breed onderlegde adviseurs. Door intensieve en effectieve samenwerking tussen onze teams zijn wij in staat om uw omgevingsvraagstukken vanuit alle hoeken te bekijken.

Dossier #ecologie

Werkzaamheden in de watergangen

05-07-2022 | Ecologie

Wanneer werkzaamheden worden verricht in watergangen, moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van in het water levende diersoorten, zoals vissen en amfibieën. Zeker wanneer de watergang gedempt wordt of (deels) tijdelijk droog...

Lees verder

Een heldere kijk op omgeving

Onze praktische oplossingen zijn toegespitst op de specifieke situatie en omstandigheden van uw initiatief, van ontwikkeling tot realisatie en gebruik. Ons uitgangspunt is het bieden van een heldere kijk op omgeving. Wij analyseren de omgevingsinvloeden voor uw initiatief, maken het proces beheersbaar en ontzorgen u in de complexe omgevingsmaterie. Heeft u behoefte aan een heldere kijk op de omgeving? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Contact opnemen