Omgevingsmanagement
Omgeving

Omgevingsmanagement

Voor het omgevingsmanagement gaan wij uit van een eigen strategische aanpak die wij volledig kunnen inpassen in uw aanpak. In overleg met u kunnen wij het volledige omgevingsmanagement of delen hiervan voor u uit handen nemen. Wij nemen indien gewenst deel aan het team op locatie of werken vanaf onze eigen locatie aan uw initiatief.
De omgeving waarbinnen een initiatief moet worden uitgevoerd, is van groot belang voor de realisatie. Bij voorkeur wordt een initiatief uitgevoerd in goede verstandhouding met de omgeving. Onze visie is dat initiatieven duurzaam en toekomstbestendig in de omgeving moeten worden ingepast. Een visie waar ons team naar handelt.

Om dit te bewerkstelligen moet de omgeving rond uw initiatief tijdig en volledig inzichtelijk gemaakt worden. Onderzoeken moeten tijdig uitgevoerd worden en omgevingsissues moeten geïdentificeerd en beheerst worden. Omgevingsbelangen moeten afgewogen worden tegen uw initiatief en er moeten afspraken gemaakt worden met stakeholders. Vergunningen, toestemmingen en meldingen moeten tijdig verkregen worden en er moet zorgvuldige, tijdige en duidelijke communicatie naar alle belanghebbenden over uw initiatief plaatsvinden. Ons team Omgeving kan u op al deze fronten ontzorgen. Wij beschikken over gedegen en ervaren omgevingsmanagers en adviseurs die verbinding leggen tussen de omgeving en het initiatief. Mensen die begrijpen wat de omgeving belangrijk vindt en dit kunnen vertalen naar juiste oplossingen.

Onze omgevingsmanagers zijn flexibel in denken en doen, communicatief sterk en ervaren op alle facetten van het omgevingsmanagement, met een holistische kijk binnen en buiten het project.  Bevlogen vakmensen die met u meedenken en waarvoor “het kan niet” niet zondermeer bestaat. Betrouwbare en gedegen partners die u ontzorgen en het initiatief en de omgeving met elkaar in balans brengen.

Vragen? Meer weten over Omgeving?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Omgeving en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? 

Patrick is onze expert op het gebied van omgeving, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Patrick Bakelaar