Hollandse Kust (west Bèta)

Een Net op zee project

In de Noordzee worden verschillende nieuwe windmolenparken gerealiseerd. Om de opgewekte energie aan land te brengen, ligt er net als op het land een elektriciteitsnet in de zee: het Net op zee. Tot het Net op zee behoort het ondergrondse kabelnetwerk in zee en op het land, een transformatorplatform op zee en een transformatorstation op land. 

TenneT is door de Rijksoverheid aangewezen als de beheerder van het Net op zee en is o.a. verantwoordelijk voor het aansluiten van de nieuwe windenergieparken op het landelijke hoogspanningsnet. Als onderdeel van het Net op Zee worden voor het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust (west Bèta) de kabelverbindingen met het landelijk hoogspanningsnet gerealiseerd. Dit gebeurt door onze opdrachtgevers NBOS (consortium van Oriënt Cable en Boskalis) en NRG (combinatie Van Vulpen, Denys en Alsema) in opdracht van TenneT. Voor onze opdrachtgevers voeren wij sinds 2022 het omgevingsmanagement en vergunningenmanagement uit. Daarnaast voeren wij voor NRG ook de ecologische begeleiding uit.

Het project

Het windpark Hollandse Kust (west Bèta) ligt op ongeveer 50 km voor de kust van Egmond aan Zee. Het heeft een vermogen van 700 MegaWatt, wat overeenkomt met het jaarlijkse gebruik van ongeveer 1 miljoen Nederlandse huishoudens. De realisatie van het Net op zee voor dit windpark is opgedeeld in een deel op zee en een deel op land. 

Onze opdrachtgever NRG verzorgt de boringen waarin de mantelbuizen in de grond worden aangebracht vanaf het strand van de gemeente Velsen ten zuiden van Wijk aan Zee tot het nieuwe transformatorstation bij Tata Steel in Wijk aan Zee. Hiervoor maakt NRG gebruik van 4 werkterreinen. Daarnaast trekt NRG de elektriciteitskabels door de mantelbuizen vanaf het werkterrein achter de duinen tot het transformatorstation.

Onze opdrachtgever NBOS zorgt voor de fabricage van de elektriciteitskabels op zee en is verantwoordelijk voor het aanleggen van de kabels vanaf het platform op zee tot achter de duinen. Daarnaast maken zij de mofverbindingen om de kabels met elkaar te verbinden.
 

Samenwerking met NRG en met NBOS

Voorzetting succesvolle samenwerking met NRG

In 2019 hebben wij samen met onze opdrachtgever NRG een succesvolle tender voor de aansluiting van de windenergieparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet doorlopen. Voor NRG hebben wij het omgevingsplan opgesteld, waarvoor wij de maximale score (10 op 10) ontvingen. Aansluitend hebben wij vanaf 2019 tot 2023 het omgevingsmanagement, vergunningenmanagement en ecologische begeleiding mogen uitvoeren.

Na dit succesvolle project hebben wij onze samenwerking voortgezet voor het project Hollandse Kust (west Bèta). Tijdens deze tender hebben wij opnieuw het omgevingsplan mogen opstellen, met 3 keer de maximale score van 10 op 10 en een 8 op 10. Ook voor dit project mogen wij sinds 2022 het omgevingsmanagement, vergunningenmanagement en ecologische begeleiding uitvoeren. Ook voor dit project legt NRG de landkabelverbinding aan, ditmaal vanaf het strand van de gemeente Velsen ten zuiden van Wijk aan Zee naar het nieuwe transformatorstation bij Tata Steel in Wijk aan Zee.

Samenwerking met NBOS

Tijdens het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) voor NRG is de samenwerking tussen onze managers en het omgevingsteam van TenneT zeer goed verlopen, met uiteindelijk een fantastisch resultaat. Dit heeft ertoe geleid dat wij sinds juli 2022 ook voor NBOS het omgevingsmanagement en vergunningenmanagement mogen uitvoeren. Wij zijn erg blij met deze samenwerking en de aanbeveling van TenneT. Dit betekent ook dat we onze bestaande samenwerking met Boskalis ook mogen voortzetten op dit bijzondere project.

Werkzaamheden ARA

ARA adviesburo voert voor zowel NRG als NBOS alle werkzaamheden uit op het gebied van omgevingsmanagement en vergunningenmanagement. Daarnaast voeren wij voor NRG de ecologische begeleiding uit. Om de werkzaamheden te realiseren leveren wij een omgevingsmanager, vergunningenmanager en ecologen.

Uniek is dat wij door onze betrokkenheid in het project voor beide opdrachtgevers veel werkzaamheden kunnen combineren, wat voordelen biedt voor alle partijen. De werkzaamheden zijn inmiddels in uitvoering en worden naar verwachting in 2025 afgerond.
 

  • Samenwerking
  • Resultaat
  • Net op Zee

Meer weten over onze werkgebieden?

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van OmgevingVergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op