Aanvullen stortsteen Oesterdam

Stortsteen aangevuld op kreukelberm Oesterdam

De Deltawerken zijn gebouwd om de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te beschermen tegen hoogwater van de zee. Onderdeel van deze Deltawerken zijn onder meer de Oosterscheldekering, Haringvlietdam en ook de Oesterdam. De Oesterdam is 10,5 kilometer lang en daarmee de langste dam van alle Deltawerken. Met de provinciale weg N659 vormt de Oesterdam de verbinding tussen Zuid-Beveland en Tholen. Aannemer Van den Herik Kust- en Oeverwerken heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta de stortsteen van de Oesterdam aangevuld. 

Project
Aanvullen stortsteen op de Oesterdam

Aannemer
Van den Herik Kust- en Oeverwerken

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Zee en Delta

Looptijd
november 2021 - december 2021

Scope

In opdracht van Rijkswaterstaat is er 40.000 ton stortsteen aangevuld op de kreukelberm van de Oesterdam aan de Oosterscheldezijde. Deze grote hoeveelheid stortsteen werd aangevoerd via het water. Om de stortsteen te kunnen lossen was een tijdelijke losvoorziening gecreëerd in het Spuikanaal van de Kreekraksluis aan de Westelijke Spuikanaalweg. Vervolgens konden vrachtwagens de stortsteen vervoeren naar de aangewezen plekken op de Oesterdam. 

De kreukelberm aangevuld met 40.000 ton stortsteen

Werkzaamheden ARA

Binnen dit project verrichten wij werkzaamheden op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie. Onze adviseurs Vergunningen & Ruimtelijke Ordening hebben zich ingezet om bijvoorbeeld de noodzakelijke losvoorziening af te stemmen met de gemeente. Daarnaast was er goedkeuring vanuit de gemeente nodig voor het tijdelijk afsluiten van de Westelijke Spuikanaalweg in verband met de losvoorziening en was een ontheffing van het invaarverbod van het spuikanaal vereist. In de weken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden hebben onze adviseurs deze en  zaken afgestemd en de benodigde meldingen ingediend. Zodoende konden de werkzaamheden tijdig starten. 

Daarnaast was het vanuit ecologie belangrijk om een ecologisch werkprotocol op te stellen om tijdens uitvoering van de werkzaamheden de aanwezige natuurwaarden te beschermen. De Oesterdam grenst namelijk aan twee Natura-2000 gebieden, de gebieden Oosterschelde en Zoommeer. Een van de maatregelen vanuit het ecologisch werkprotocol was het uitvoeren van een ecologische vrijgave voordat de losvoorziening werd gerealiseerd. 

  • Oesterdam
  • Kreukelberm
  • Stortsteen

Meer weten over onze werkgebieden?

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op