Toetsingen, onderbouwingen en plannen
Ecologie

Toetsingen, onderbouwingen en plannen


Wilt u meer informatie over aanwezige natuurwaarden in een gebied of de invloed van uw initiatief op de beschermde natuurwaarden? Heeft u ten behoeve van uw vergunningaanvragen een toetsing in het kader van de Omgevingswet nodig op het gebied van gebiedsbescherming (bijvoorbeeld  een passende beoordeling) en/of soortenbescherming (bijvoorbeeld een activiteitenplan)?  Heeft u een nee, tenzij-toets nodig om aantoonbaar te maken dat uw initiatief ingepast kan worden in het Natuurnetwerk Nederland? Wij kunnen voor u alle noodzakelijke toetsingen, onderbouwingen of plannen opstellen om uw initiatief succesvol te kunnen realiseren.
Ons team Ecologie heeft een brede en ruime ervaring met het opstellen van allerlei toetsingen, onderbouwing en plannen om effecten van uw initiatief op beschermde natuur te kunnen bepalen. Bij ons bent u ervan verzekerd dat uw toetsingen, onderbouwingen en plannen voldoen aan de geldende natuurwetgeving.

 

Vragen? Meer weten over Ecologie?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Ecologie en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? 

Jan is onze expert op het gebied van ecologie, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Jan Janse