Ecologiemanagement
Ecologie

Ecologiemanagement

In het ecologiemanagement managen wij voor u het gehele proces van natuuronderzoeken in de voorbereidingsfase tot monitoring van beschermde soorten tijdens uw initiatief. In overleg met u kunnen wij het volledige management of delen hiervan voor u uit handen nemen. Wij nemen indien gewenst deel aan het team op locatie of werken vanaf onze eigen locatie aan uw initiatief.

In de voorbereidingsfase maken wij voor u inzichtelijk welke natuurwaarden voorkomen in de omgeving van uw initiatief en voeren wij de noodzakelijke onderzoeken uit om te bepalen welke impact uw initiatief op deze natuurwaarden heeft. Daarnaast bepalen wij of er kansen zijn om natuurontwikkeling duurzaam en toekomstbestendig in te passen in uw initiatief indien u hieraan behoefte heeft.

Op basis van de planning en de werkzaamheden bepalen wij welke risico’s uw initiatief loopt en welke maatregelen getroffen moeten worden om verlies, schade of verstoring van beschermde natuur te voorkomen, te beperken of te compenseren. Wij bepalen op basis hiervan of er natuurvergunningen noodzakelijk zijn voor uw initiatief en zorgen ervoor dat deze passend binnen uw planning worden aangevraagd.

Wij zorgen er tijdens uw initiatief voor dat de noodzakelijke maatregelen en voorschriften in de juiste plannen worden opgenomen en controleren op de naleving van de maatregelen en voorschriften, zodat zekerheid bestaat dat uw initiatief binnen wet- en regelgeving tot stand komt en u dit kunt aantonen naar handhavers en belanghebbenden.

Wanneer monitoring van natuurwaarden nodig is, verzorgen wij dit volledig en rapporteren wij naar bevoegd gezag en belanghebbenden. Zo managen wij voor u het gehele proces en leggen wij samen met u de wettelijke basis voor een duurzame en toekomstbestendige uitvoering van uw initiatief.

Vragen? Meer weten over Ecologie?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Ecologie en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? 

Jan is onze expert op het gebied van ecologie, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Jan Janse