Omlegging Zuid-Willemsvaart

Een uitdagend multidisciplinair project

De omlegging van de Zuid-Willemsvaart (nu: het Máximakanaal) is met recht een uitdagend en multidisciplinair project te noemen. In vijf jaar tijd is een nieuw kanaal gerealiseerd van ongeveer 9 kilometer lang, gemiddeld 44 meter breed en -4,2 meter KP diep tussen de Maas en de bestaande Zuid-Willemsvaart.

Project
Omlegging Zuid-Willemsvaart (nu: Máximakanaal)

Aannemer
Combinatie WillemsUnie

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Looptijd
September 2010 - medio 2015

Scope

Binnen dit project zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd:

 • Drie aansluitingen, namelijk twee aansluitingen op de Maas en één aansluiting op de bestaande Zuid- Willemsvaart;
 • Twee sluiscomplexen, namelijk bij Empel en Berlicum;
 • Zes bruggen voor het wegverkeer over de nieuwe vaart;
 • Eén viaduct in de N279;
 • Eén fietsbrug bij de brug Bruistensingel;
 • Vier sifons en vijf gemalen in het kader van waterhuishouding, maar ook vismigratie;
 • Fietspaden en onderhoudswegen (onder andere op de kanaaldijken), en een totale aanpassing van niet-kruisende wegen;
 • Het ecologisch en landschappelijk inpassen van het kanaal, waaronder een ecologische verbindingszone aan de oostzijde;
 • Afschermende voorzieningen;
 • Verleggen en verwijderen van kabels en leidingen.

 

Kroon op het werk: de officiële opening door koningin Máxima

Ingebruikname

In september 2013 werd bekend gemaakt dat het nieuwe kanaal de naam Máximakanaal zal dragen, dit in lijn met de andere “koninklijke” kanalen in Noord-Brabant (Wilhelminakanaal, Julianakanaal en Beatrixkanaal). Op 19 december 2014 is het kanaal in gebruik genomen door de beroepsvaart en als kroon op het werk werd het kanaal op 5 maart 2015 officieel geopend door koningin Máxima. 

Werkzaamheden ARA

Van 2010 tot en met 2015 hebben wij op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie meegewerkt aan het project in dienst van de combinatie WillemsUnie, een speciaal opgericht samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en oeverwerken.

Vanaf het begin van het project zijn wij betrokken geweest. Op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening was het onze taak om de vele tijdelijke en permanente vergunningen, maar ook meldingen en toestemmingen te regelen die voor het realiseren van het project noodzakelijk waren. Om vergunningen tijdig en volledig aan te kunnen vragen en te verkrijgen was een strak gecoördineerd vergunningenproces nodig waarbij interne en externe sleutelspelers op juiste wijze worden aangestuurd en geïnformeerd. Ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening leverden de vergunningenmanager en adviseurs voor dit project die samen verantwoordelijk waren voor het gehele vergunningenproces. Onze vergunningenmanager redigeerde het samenspel tussen de betrokken projectdisciplines en vergunningverleners, waarbij de belangen van de omgeving zo goed mogelijk gediend werden. Een spel dat van vitaal belang is voor een project van deze omvang. Belangrijke stakeholders op het gebied van vergunningen waren onder meer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel.

Op het gebied van Ecologie voerden wij van begin 2011 tot en met de oplevering de coördinatie binnen de combinatie WillemsUnie. Om tot een vloeiende realisatie met minimale verstoring voor flora en fauna tijdens uitvoering te komen, maar ook om in de toekomst meerwaarde voor de natuur te bieden, was regelmatig contact met verschillende stakeholders noodzakelijk. Door met z’n allen samen te werken zijn wij tot  een functionele, veilige en natuurvriendelijke inpassing van het kanaal gekomen. Een belangrijk onderdeel van de ecologische inpassing van het kanaal was de inrichting van het Kanaalpark en het Dynamisch Beekdal. Vanaf 2011 hebben wij meegebouwd aan een intensieve en hechte samenwerking met bevoegd gezag, opdrachtgever, beheerders in het gebied, omwonenden en plaatselijke deskundigen op het gebied van ecologie om draagvlak en meerwaarde voor zowel binnen als buiten het project te realiseren.

Samenspel leidt tot een mooi resultaat: daar zijn we trots op

Wij zijn trots op de honderden vergunningen, meldingen en toestemmingen die noodzakelijk waren om het project te realiseren en door ons met succes en op tijd aangevraagd zijn binnen de combinatie WillemsUnie. Ook zijn wij trots op het vergunningenproces dat bij iedere audit als zeer goed beoordeeld is. Bijzonder is ook dat wij in dit project een, nog niet eerder verleende, vergunning op hoofdlijnen kregen van waterschap Aa en Maas.

Ook kijken wij terug op de mitigerende maatregelen voor de verschillende flora en fauna en zijn er trots op dat die uit intensieve monitoring in de omgeving functioneel zijn gebleken. Het ontwerpproces van de ecologische en landschappelijke inpassing van het kanaal is inmiddels afgerond en uitgevoerd, de details op het gebied van natuurcompensatie zijn op de andere projecten afgestemd. De WillemsUnie heeft een voorbeeld gegeven van hoe goed samenspel tot een mooi resultaat leidt.

 • Natuurcompensatie
 • Samenspel
 • Landschappelijke inpassing

Meer weten over onze werkgebieden?

Heeft u behoefte aan een partij die u kan ontlasten op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Een partij die staat voor gedegenheid en kwaliteit en een betrouwbare partner om uw project tot een succes te maken? Kijkt u dan bij onze werkgebieden wat wij voor u kunnen betekenen en neem vandaag nog contact met ons op. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op