Omgevingswijzer & ambitieweb
Milieu & Duurzaamheid

Omgevingswijzer & ambitieweb

De toenemende bevolking en de afname aan natuurlijke hulpbronnen en ruimte zorgt ervoor dat het menselijk handelen steeds grotere negatieve gevolgen heeft voor onze leefomgeving. Om te voorkomen dat deze gevolgen volledig onomkeerbaar worden, zijn in 2016 de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) vastgesteld door de Verenigde Naties voor alle landen in de wereld. Door naleving van deze doelen proberen we een wereldwijde samenleving te verkrijgen waarin de negatieve gevolgen van ons handelen sterk gereduceerd zijn of zelfs teruggedraaid worden.

In Nederland zijn deze ontwikkelingsdoelen vertaald naar nationaal beleid. Zo zet Nederland in op een duurzamere winning en gebruik van grondstoffen en een  volledig circulaire economie zonder afval. Instrumenten om organisaties te helpen bij de noodzakelijke veranderingen zijn de Omgevingswijzer en het Ambitieweb.

Met behulp van deze instrumenten kunt u voor uw initiatief of organisatie een plan of visie opstellen om uw milieu- en duurzaamheidsprestaties te bepalen, te meten, te evalueren en aantoonbaar te verbeteren.

 

 

Vragen? Meer weten over Milieu & Duurzaamheid?

Wilt u meer weten over ons werkgebied Milieu & Duurzaamheid en wat wij daarin voor u kunnen betekenen?

Richard is onze expert op het gebied van milieu & duurzaamheid, vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Neem contact op met Richard den Haan